รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 มกราคม 2559
  1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ For Teacher ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
  2. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ For Educational Staff ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)