รับสมัครสาขาวิชาคณิตศาสตร์และพลศึกษา

04 มีนาคม 2559

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครครู เพื่อสอนวิชาสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้

     1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์           1 ตำแหน่ง

     2. ครูสอนวิชาพลศึกษา               1 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)