รับสมัครครูสาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง

11 มีนาคม 2559

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครครู โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

     1. ครูสอนวิชาฟิสิกส์          1 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)