รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา

05 กรกฎาคม 2559

1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
2. Employment Opportunities at Kamnoetvidya Science Academy ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)