ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (เจ้าหน้าที่งานการเงิน และ เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ)

12 ธันวาคม 2561 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์  ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่งานการเงิน   1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ   1 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)