ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (เจ้าหน้าที่งานต่างประเทศ)

15 พฤษภาคม 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์  ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่งานการต่างประเทศ   1 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)