ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (ครูสนับสนุนงานบ้านพักนักเรียน)

16 พฤษภาคม 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์  ดังต่อไปนี้

1. ครูสนับสนุนงานบ้านพักนักเรียน   1 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)