ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (ครูคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)

31 ตุลาคม 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครครู เพื่อสอนวิชาสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 
2. ครูสอนวิชาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง 
3. ครูสอนวิชาเคมี 1 ตำแหน่ง 
4. ครูสอนวิชาชีววิทยา 1 ตำแหน่ง 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

1. Mathematics Teacher 1 Positions
2. Physics Teacher 1 Positions
3. Chemistry Teacher 1 Positions
4. Biology Teacher 1 Positions

For more infomation please click here