ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (เจ้าหน้าที่งานสื่อสาร)

26 ธันวาคม 2562 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร 1 อัตรา 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)