ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์(ครูสนับสนุนชำนาญการ งานบ้านพักนักเรียน)

28 มกราคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      ครูสนับสนุนชำนาญการ งานบ้านพักนักเรียน       1     อัตรา 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)