ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ หัวหน้างานกิจการบ้านพักนักเรียนและงานโภชนาการ (ครูสนับสนุนชำนาญการ)

27 พฤษภาคม 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.      หัวหน้างานกิจการบ้านพักนักเรียนและงานโภชนาการ (ครูสนับสนุนชำนาญการ)       1     อัตรา 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)