ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร

22 มิถุนายน 2563 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร

1.   เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร                1   ตำแหน่ง 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)