ประกาศรับสมัคร ครูสนับสนุนวิชาการ 1 ตำแหน่ง

15 ธันวาคม 2563 : สถานที่ : Kamnoetvidya Science Academy

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้