ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (งานสื่อสารองค์กร) 1 ตำแหน่ง

15 ธันวาคม 2563 : สถานที่ : Kamnoetvidya Science Academy

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้