ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง

15 ธันวาคม 2563 : สถานที่ : Kamnoetvidya Science Academy

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เจ้าหน้าที่งานบ้านพักนักเรียน                        1  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์              1  อัตรา  
  • เจ้าหน้าที่งานไอที (Web Developer)             1  อัตรา

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)