ประกาศรับสมัคร ครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

23 กุมภาพันธ์ 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้