ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งครูสนับสนุนประจำศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด)

19 มีนาคม 2564

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้