ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งครูสนับสนุน งานบ้านพักนักเรียน

31 มีนาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้