ประกาศรับสมัคร ครูภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

08 มิถุนายน 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้