ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง

30 มิถุนายน 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร (สัญญาจ้าง) ของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ครูผู้ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา   1  อัตรา