ประกาศรับสมัคร ครูสนับสนุนงานบ้านพักนักเรียนและ เจ้าหน้าที่งานต่างประเทศ

19 สิงหาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ครูสนับสนุนงานบ้านพักนักเรียน           1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่งานต่างประเทศ                     1 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด