ประกาศรับสมัคร ครูวิชาการ 3 ตำแหน่ง

07 ธันวาคม 2564 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ครูวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คนไทยหรือต่างชาติ)           1 อัตรา
  • ครูวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (คนไทยหรือต่างชาติ)                          1 อัตรา
  • ครูวิชาการ สาขาวิชาชัววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คนไทยหรือต่างชาติ)          1 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด