ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งครูชีววิทยา

21 กรกฎาคม 2565 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ครูวิชาการ สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                           1 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด