ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

08 พฤศจิกายน 2565 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ                          1  อัตรา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด