ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน และ เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร

08 พฤศจิกายน 2565 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เจ้าหน้าที่งานการเงิน                          1  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร                 1  อัตรา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด