ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ และ ครูสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

13 มกราคม 2566 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมีความประสงค์รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คุณครูผู้สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์                          1  อัตรา
  • คุณครูผู้สอนประจำดนตรีและนาฏศิลป์                      1  อัตรา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด