ประกาศรับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ และ ครูสอนวิชาชีววิทยา

16 สิงหาคม 2566 : สถานที่ : โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ รายละเอียดดังนี้

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์       1   อัตรา
ครูสอนวิชาชีววิทยา            1   อัตรา

ท่านสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ คลิกที่นี่