รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ตำแหน่ง

07 ธันวาคม 2559

1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูสนับสนุนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

2. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 3 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)