รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ตำแหน่ง

12 มกราคม 2560

1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูวิชาการของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

2. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)