ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

22 สิงหาคม 2563 Beyond knowledge, loving what you do matters
13 กุมภาพันธ์ 2559 KVIS Admission Examination 2016 1st round
28 กุมภาพันธ์ 2559 KVIS Sport Day 2558
18 กันยายน 2560 KVIS & KAIST Academics Collaboration
28 กุมภาพันธ์ 2561 The Steering Committee Meeting for APCYS 2018
02 พฤศจิกายน 2561 KVIS เดิน-วิ่ง พิชิต Tower!