โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ปี 2561 ระหว่าง KVIS และ Gyeonggi Science High School for the gifted สาธารณรัฐเกาหลี

27 กุมภาพันธ์ 2561 : สถานที่ : Kamnoetvidya Science Academy

โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ปี 2561 ระหว่าง KVIS และ Gyeonggi Science High School for the gifted สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นอีก 1 ครั้ง ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ของเรา ได้รับเกียรติจากคณะครูและนักเรียนจาก Gyeonggi Science High School for the gifted สาธารณเกาหลี ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์  นำทีมโดย Ms. A-MI Kim  ครูวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ และนักเรียนชายจำนวน 4 คนได้แก่

Mr. Jungwoo  Seo, Mr.Minseok  Kim , Mr. Myung Kyo  Suh และ Mr. Seokhyun Lee   

โดยนักเรียนทั้ง 4 คน ได้มาเรียนร่วมชั้นกับนักเรียน ม.4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น buddy คือ

นางสาวอักษราภัค เกียรติขจรฤทธิ์ ม. 4/2

นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ  ม.4/3

นายปฏิพล ติยะจามร ม.4/4

นางสาวธัญธร วงษ์วานิช ม.4/4

 

การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ คณะนักเรียนจาก GHSH ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่น เรียนวิชาภาษาไทย มวยไทย การเล่นดนตรีไทย และศิลปะไทย และยังมีโอกาสเข้าร่วมการทำวิจัยร่วมกัน (Co-research) กับเพื่อนๆ Buddy โดยอยู่ภายใต้การดูแล และให้การแนะนำ จากทั้งคุณครูไทยและคุณครูเกาหลี ทำให้นักเรียนเกาหลีทั้ง 4 คน และ Buddy นักเรียนโรงเรียนเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับความรู้ใหม่ๆทางด้านคณิตศาสตร์ไปอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากนั้นแล้ว นักเรียนเกาหลีทั้ง 4 คนยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Host Family โดยผู้ปกครองของ Buddy  ได้พานักเรียนเกาหลีไปทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , หาดแม่พิมพ์ จ.ระยอง และทะเลหัวหิน ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับนักเรียนเกาหลี และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น

และอีกเช่นเคย นักเรียน Buddy และครูวิชาการ 1 ท่าน ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ ณ Gyeonggi Science High School For the gifted สาธารณรัฐเกาหลี  ในเดือนพฤษภาคมนี้  

ขอขอบพระคุณ ภาพและข้อมูล :

   
นางสาวอักษราภัค เกียรติขจรฤทธิ์ ม. 4/2
นายดัมพ์รงค์รัฐ สิริวรรณะ  ม.4/3
นายปฏิพล ติยะจามร ม.4/4
นางสาวธัญธร วงษ์วานิช ม.4/4

 

Gyeonggi Science High School for the gifted