ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์

24 สิงหาคม 2563