โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เลขที่ 999 หมู่ 1

ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์

จังหวัดระยอง 21210 


  •   โทรศัพท์: +66 3301 3888 ( - )
  •   โทรสาร:
  •   อีเมล: contact@kvis.ac.th
  • แบบฟอร์ม

    ในการส่งอีเมลถึงเรา กรุณาระบุอีเมลของท่านตามด้านล่าง

    เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตอบกลับอีเมลของท่าน 

    ;