03 กรกฎาคม 2566
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

นายสิรวิชญ์ ศรีบุญเจริญชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับคัดเลือกโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองอัล อาอิน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

แชร์
;