10 กุมภาพันธ์ 2566
KVIS Sport Day 2558

นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยคณะกรรมการนักเรียนได้จัดงานกีฬาภายในขึ้น ทั้งกีฬาสากลประเภทเดี่ยวและทีม รวมไปถึงกีฬาพื้นบ้านการละเล่นของไทย ซึ่งแสด'ให้เห็นถึงความสามัคคีใหมู่คณะ และความสำคัญของสุขภาพและพลานามัย ซึ่งสำคัญไปไม่น้อยกว่างานวิชาการที่เข้มข้นของโรงเรียน 


โดยในวันที่ 3 มีนาคม ในช่วงเช้าได้จัดให้มีการวิ่ง Micro Marathon ขึ้นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ไปยังสถาบันวิทยาสิริเมธี ซึ่งบรรยากาศในการวิ่งใตอนเช้านั้นสวยงามและร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติใน Campus มีผู้เข้าร่วมทั้งนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอย่างคับคั่ง จากนั้นเป็นพิธีเปิด และการแข่งขันกีฬาฮาเฮ หรือกีฬาพื้นบ้าน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น อีกทั้งยังมีการสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นกำลังใจ อาหาร และขนมที่แสนอร่อยเพิ่มพลังให้กับเหล่านักกีฬาได้เป็นอย่างดี 


#KVIS #Kamnoetvidya #Science #Academy 


ภาพเพิ่มเติม


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986991214728317.1073741922.668534406574001&type=3&uploaded=26


แชร์
;