10 กุมภาพันธ์ 2566
ปฐมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 2

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้จัดงานปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนรุ่นที่ 2 ของโรงเรียนขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้เชิญนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนทั้ง 72 คนและผู้ปกครองมายังโรงเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญของโรงเรียน


กิจกรรมภายในงานมีทั้งการกล่าวเปิดและบรรยายของผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ธงชัย ชิวปรีชาในช่วงเช้า ต่อเนื่องด้วยการการนำผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าชมหอพักนักเรียนในสถานที่จริงที่เด็กๆรุ่นที่ 2 จะได้เข้าพักจริงๆ ในช่วงเวลาเปิดเทอมที่กำลังจะถึง ส่วนในช่วงบ่ายกิจกรรมถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมห้องเรียนจำลองในห้องเรียนของกำเนิดวิทย์จริง โดยครูผู้สอนตัวจริง ทั้งในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ส่วนของผู้ปกครองนั้นได้ร่วมกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาเพื่อไขข้อข้องใจในการใช้ชีวิตของนักเรียนกำเนิดวิทย์ในโรงเรียน


นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เด็กๆรุ่นที่สองได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ และเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมากขึ้นอีกด้วย


#KVIS 


ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 


https://www.facebook.com/pages/Kamnoetvidya-Science-Academy/1610582482521926


แชร์
;