10 กุมภาพันธ์ 2566
ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมด้วย ดร. ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ รวมทั้งผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)  ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากัน นอกจากนี้คุณสุภัทรา โพธิ์ทอง จากสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้มาจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์อีกด้วย นับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญยิ่งของโรงเรียน ในการประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติระหว่างกันต่อไป

แชร์
;