10 กุมภาพันธ์ 2566
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์” โดยมี ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้จัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ รวมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมที่สถาบันวิทยสิริเมธี โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ในหลากหลายแง่มุม

แชร์
;