13 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการแลกเปลี่ยนคณะนักเรียนและครูจาก KSA of KAIST
การเกื้อกูลทางวิชาการกับ.... KSA

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ของเรา นอกจากจะทำการสอนสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว มีอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้อำนวยการ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ให้ความสำคัญมาก คือ ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั้งความรู้และความคิด ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ไปได้อย่างรวดเร็ว

Korea Science Academy of KAIST (KSA) เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ KVIS ได้มีการทำ Memorandum of Agreement (MOA)  ถ้าได้ติดตาม KVIS TODAY มาตลอด จะได้เห็นภาพการเยี่ยมเยือน ทั้งเขามาหาเรา และเราไปหาเขา จนเราจะเป็นโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องกันแล้ว

KSA น่าสนใจตรงที่ จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการทำวิจัยและสามารถพัฒนาและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ นอกจากวิชาพื้นฐานแล้ว ยังมีวิชาด้านการวิจัยซึ่งประกอบด้วย Creative Research Fundamentals, Research and Education Program (R & E program) และ Independence Research นักเรียนสามารถเลือกที่จะทำวิจัยที่สถาบันเองหรือที่โรงเรียนนานาชาติที่มีความร่วมมือหรือมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือได้

และเป็นอีกครั้ง ที่  KVIS ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมข้ามชาติระหว่างเกาหลีและไทย โดยเดินทางมา ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ใน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2560

นักเรียนชายเกรด 12 จำนวน 8 คนจาก KSA เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี นำโดย Mr. Hyunwoo Jung, Computer Science Teacher และ Ms. Hyemi Yoon, Planning & Research Affairs Officer

โดยคณะนักเรียน KSA เข้าเรียนร่วมกับนักเรียน ม.6 ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในวิชา Mathematics, Physics, Biology, Chemistry, Social Science, and Geography ตลอดจนเข้าร่วมในห้องเรียนพิเศษที่จัดให้เฉพาะในวิชาภาษาไทย การเรียนศิลปะ การรำไทย การแต่งชุดไทย การเรียนชกมวย เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมนอกสถานที่ ทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศการทำงานวิจัยในศูนย์วิจัยในเครือปตท. โดยในครั้งนี้เดินทางไปที่ PTTGC Innovation and Science Center จังหวัดระยอง PTT Oil Business Academy และ Amazon Inspiring Center จังหวัดอยุธยา ตลอดจนเดินทางไป Vidyasirimedhi Institute และ PTT Reforestation Institute

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดโปรแกรมพาไปทัศนศึกษาทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อได้เรียนรู้และซึมซับในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น โดยเดินทางไปชมวัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน้ำอโยธยา สวนนงนุช อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด เป็นต้น

และครั้งหน้าในช่วงเดือนตุลาคม ทีม  KVIS ก็จะได้ไปเยือน KSA บ้างเช่นกัน จะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามชมได้ที่นี่
แชร์
;