13 กุมภาพันธ์ 2566
KVIS & KAIST Academics Collaboration

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับเกียรติจาก Dean of Admission Office  and Professor of Industrial & Systems Engineering, Dr. Hayyong Shin และ Undergraduate Admissions Officer, Ms. Eun Song, Ko มาให้ข้อมูลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Kaist University  ประเทศเกาหลีใต้ แก่นักเรียนม. 4-6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน


              ในการนี้ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และคณะครู บุคลากร ได้ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องแล็ปสาขาวิชาต่างๆ ของทางโรงเรียน รวมถึงสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology)  ทั้งนี้ Dr. Hayyong Shin ได้กล่าวถึงความประทับใจ ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเน้นในด้านการค้นคว้า ศึกษาวิจัย สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนในยุคอนาคต


              สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อที่ Kaist University สามารถดำเนินการสมัครในรอบ Early  Admission ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ตามข้อตกลงที่ได้เจรจากับทางโรงเรียน 


ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูฝ่ายจิตวิทยาและแนะแนว

แชร์
;