14 กุมภาพันธ์ 2566
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ดร.ศิริ  จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์และเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารจากสถาบันวิทยสิริเมธี และคณะผู้บริหารจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการ EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation) โดยคุณหงษ์ศรี  เจริญวราวุฒิ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย

          ภายหลังการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้เกียรติพบปะพูดคุย พร้อมให้แรงบันดาลใจแก่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์รุ่นแรก ที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต พร้อมเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปพร้อมๆ กัน เพื่อเด็กกลุ่มนี้จะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคต

แชร์
;