14 กุมภาพันธ์ 2566
The Steering Committee Meeting for APCYS 2018
การประชุม The Steering Committee Meeting for APCYS 2018

 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมานั้น  โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้จัดการประชุม The Steering Committee Meeting for APCYS 2018 เพื่อเตรียมการจัดงาน Asia Pacific Conference of Young Scientists (APCYS) ครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นโดยมีโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยตกลงให้มีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในการประชุม The Steering Committee for APCYS 2018 ครั้งนี้ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน จากทั่วภูมิภาคเอเชีย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

1. Dr. Monika Raharti, President of APCYS and Executive Director of the Center for Young Scientists, Indonesia

2. Prof. Dr. Rameshwar Adhikari, Executive Director of Research Center for Applied Science and Technology (RECAST), Nepal

3. Prof. Dr. Leong Chuan Kwek, Duty Director of the Institute of Advanced Studies, the Nanyang Technological University, Singapore

4. Prof. Dr. Ramlee Mustapha, from the Sultan Idris Education University, Malaysia

5. Mr. Anuj Sinha, Chairman of the International Movement for Leisure Activities in Science and Technology (MILSET), India

7. Mr. Muhammad Sanjay Bin Paramarie, Director of the Program from Malaysia Young Scientists Organisation, Malaysia

8. Ir. Srisetiowati Seiful, MBA; Executive Director of Surya Institute for the Promotion of Science, Indonesiaรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีดังนี้

9. ดร.สารัมภ์ บุญมี (หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

10. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์

11. ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง (ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)

แชร์
;