14 กุมภาพันธ์ 2566
คณะผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก


    คณะผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก นำโดย รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เป้าหมายและการดำเนินงานของ KVIS/VISTEC” ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ นำชมและบรรยาย โดย ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ทั้งนี้ ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้จัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะฯด้วย

แชร์
;