15 กุมภาพันธ์ 2566
คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้โอวาทนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

  คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ คุณชาญศิลป์ ได้กล่าวให้โอวาท และกำลังใจแก่นักเรียน รุ่น 2 รุ่น 3 และรุ่น4 ให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไปใช้พัฒนาประเทศในอนาคต รวมทั้งได้เน้นย้ำให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี

แชร์
;