15 กุมภาพันธ์ 2566
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกต้นทุเรียน พร้อมมอบจักยาน แก่โรงเรียนกำเนิดวิทย์

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และ คุณปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน เข้าร่วมปลูกต้นทุเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เป็นแหล่งการเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์ พร้อมทั้งมอบจักยาน แก่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกเนิดวิทย์ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

แชร์
;