15 กุมภาพันธ์ 2566
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จำนวน 220 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม

       เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จำนวน 220 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเคมี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา แก่คณะครูและนักเรียน  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์อีกด้วย

แชร์
;