1
ประกาศรับสมัคร ครูสอนวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
31 มกราคม 2567 : ครูสอนวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา
2
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนกำเนิดวิทย์
14 มีนาคม 2567 : ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (คนไทยหรือต่างชาติ) 1 ตำแหน่ง
  • สอบถามเพิ่มเติม
  • ส่งใบสมัคร
  • ;